Financieringstafel

Eens in de zes weken komt de financieringstafel van Midpoint Brabant bij elkaar met als doel financieringsvragen van het Midden-Brabantse bedrijfsleven te beantwoorden. Daarnaast wordt binnen het netwerk kennis over financieringsvormen gedeeld. Verschillende financierende partijen uit de regio zijn hierin vertegenwoordigd: ABNAmro, Rabobank, ING, RVO, BOM, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. U hoeft dus niet meer alle loketten af. Heeft u een uitgewerkt businessplan, dan bestaat de mogelijkheid om uw financieringsvraag in de vergadering te pitchen.

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Josha Ober: joshaober@midpointbrabant.nl.