Halverwege 2018 sloegen de twee Brabantse universiteiten, vier Brabantse hogescholen, de provincie Noord-Brabant en alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen de handen ineen om kansrijke Brabantse beginnende ondernemers te ondersteunen. Dit leidde tot een gezamenlijk programma onder de naam Braventure. Dinsdag overhandigden Koen Becking (voorzitter) en Maurice Bakker (directeur) het eerste jaarverslag aan gedeputeerde Economische Zaken en Internationalisering Bert Pauli.

2018 heeft vooral in het teken gestaan van voorbereidingen en de opstart van het programma. Daarnaast heeft Braventure startupdeskundigen vanuit andere Nederlandse regio’s (Amsterdam, Utrecht, Den Haag) aangetrokken om nieuwe kennis en ervaring binnen te halen. Uit de metingen blijkt dat Braventure in het eerste jaar meer bedrijven heeft kunnen ondersteunen dan de organisatie zich vooraf als doel heeft gesteld; 672 gescoute kandidaten, 353 gescreende kandidaten en 104 deelnemers aan wie ondersteuning is gegeven.

Toekenning naar financiering Brabant Startup Fonds
Braventure kan startups helpen aanspraak te maken op financiering uit het Brabant Startup Fonds (BSF). De provincie Noord-Brabant heeft dit fonds gevuld met €10 miljoen voor het verstrekken van leningen. Het richt zich op de eerste fase van het ondernemerschap: het uitwerken van ideeën en het ontwikkelen van een beginnend bedrijf. De intensieve samenwerking leverde een mooie coproductie op; in de tweede helft van 2018 zijn er zes kwalitatief goede toekenningen uit het fonds geweest.

Brabant-breed concurrentievoordeel
Brabant heeft een levendig innovatieklimaat, waarin startups het ten opzichte van andere Nederlandse regio’s relatief goed doen. Startups kunnen zich bij Braventure aanmelden om toegang te vinden tot de beste ondersteuning en toeleiding naar startkapitaal. Een dergelijke samenwerking is in Nederland – en wellicht in Europa – nieuw. Het van elkaar leren en kennis met elkaar delen, zal in 2019 verder doorgezet worden om een Brabant-breed concurrentievoordeel te creëren.